Aktualności

Dostępna elektroniczna wersja biuletynu za rok 2020

 

 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

INFORMACJE 

    Rejestr Nowotworów Złośliwych funkcjonuje dzięki Dyrekcji Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, który pozwala na wypełnianie zadań statutowych. Finansowa pomoc Ministerstwa Finansów umożliwia działalność, a cenne uwagi Zespołu Krajowego Rejestru Nowotworów Złośliwych pozwalają prawidłowo realizować program.

   Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom lekarzom, którzy wypełniając Karty Zgłoszeń Nowotworów, w pierwszej kolejności przyczyniają się do poprawy kompletności danych. Mamy nadzieję na coraz lepszą współpracę.